Woningaanpassingen

Een fysieke beperking, een dagje ouder worden,… Wanneer u hinder ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse taken in uw eigen woning/omgeving kunt u geholpen zijn met woningaanpassing.

Aanpassingen aan uw woning kunnen ervoor zorgen dat u zo zelfstandig en zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven.

Een optimale woningaanpassing is slechts mogelijk door samenwerking en overleg van verschillende professionelen en uzelf.

Hoe gaat alles in zijn werk?

De ergotherapeute bespreekt met u en observeert indien nodig wat uw noden en wensen zijn. Ter plaatse bekijkt ze welke aanpassingen (of hulpmiddelen) nodig zijn om te voldoen aan deze noden.

Voor de effectieve uitvoering bij een grote woningaanpassing, wordt met de bouwcoördinator besproken wat precies nodig is en welke technische uitvoeringsmogelijkheden er bestaan. Er wordt vervolgens een  financiële planning en een praktische organisatie aan u voorgesteld.

Na alles met u in detail te hebben besproken wordt de effectieve aanpassing uitgevoerd waarbij gezorgd wordt dat de hinder voor u minimaal is.

Door de samenwerking tussen de ergotherapeute en de bouwcoördinator wordt alle expertise voorzien voor een optimaal resultaat.

Dit kunnen zowel kleine werken zijn tot grotere verbouwingen of zelfs een nieuwe woning is mogelijk. Vanzelfsprekend van de ruwbouw tot en met het laatste likje verf!

 

Neem alvast contact op met ons voor een afspraak.

Ergotherapeute:

Joan Van Waeleghem

Tel: 0476 38 20 44

 

Bouwcoördinatie:

Bart Vanspeybrouck

Tel: 0473 52 08 98